Tuotamme jo sisältöjä – miksi tarvitsemme sisältöstrategian?

Home / Sisällöntuotanto / Tuotamme jo sisältöjä – miksi tarvitsemme sisältöstrategian?

Yrityksen pitää toimia kuin media. Jokainen on julkaisija. Lausumia, joita kuulee siellä, missä sisältömarkkinointiin vihkiytyneet kokoontuvat. Markkinoinnin ja sosiaalisen median käytön näkökulmista katsottuna väitteet ovat väistämättä totta.

Sisältö ei ole enää kuningas, se on normi. Jatkossa yritysten ja organisaatioiden tuottaman sisällön määrä ei suinkaan vähene vaan se kasvaa.

Keskeinen kysymys kuuluukin kuinka monella yrityksen liiketoiminnasta vastaavalla on aikaa miettiä sisältöjä ja kohdeyleisöjä. Syytä ainakin olisi, sillä mitä nopeammin yritys alkaa tuottamaan strategisesti järkevää eli liiketoimintaa edistävää sisältöä, sitä paremmin se menestyy ja ansaitsee asiakkaidensa arvostuksen.

Entäpä sisältöstrategia sitten? Miksi sellaista tarvitaan ja miten se laaditaan?

Yksinkertaistettuna sisältöstrategia auttaa yritystä tai organisaatiota tuottamaan oikeanlaista sisältöä, oikeille kohdeyleisöille, oikeaan aikaan ja oikeista syistä.

Jos sisältö ei ole hyödyllistä niille vastaanottajille, jotka halutaan tavoittaa, he eivät lue sitä. Jos yritys ei määrittele kohdeyleisöjään, ei se voi tuottaa sisältöjä oikeille ihmisille, koska se ei tiedä keitä he ovat, mitkä ovat heidän mielenkiinnon kohteensa tai mistä heidät voisi ylipäätään löytää.

Yritysjohtoa kiinnostaa ennen kaikkea se, miten bisnestavoitteet saavutetaan. Siksipä juuri sisältöstrategia onkin yrityksen liiketoiminnan kannalta niin tärkeä. Sisältöstrategiassa otetaan kantaa siihen, millaisilla sisällöillä tavoitteet saavutetaan tehokkaimmin.

Ilman sisältöstrategiaa yritys ei tiedä, millaista sisältöä se tarvitsee. Sisältöstrategian tärkeänä tehtävänä on sanoa myös ”ei kiitos” sellaisille ideoille, jotka eivät palvele kohdeyleisöjä tai yrityksen bisnestä.

Sisältöstrategiassa haetaan vastauksia kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksemme missio?
 • Mitkä ovat bisnestavoitteemme?
 • Mikä on yrityksen kasvustrategia?
 • Mitkä ovat liikevaihdon kasvutavoitteet?
 • Mitkä ovat tulostavoitteet?
 • Miten kasvu saavutetaan?
  – uudet tuotejulkistukset
  – lisämyynti olemassa oleville asiakkaille
  – uudet markkinat
  – hankinnat
  – uudet asiakkaat
  – markkinaosuuden kasvattaminen
  – rekrytointi.
 • Mitkä muut merkittävät tekijät vaikuttavat yrityksen kasvuun?
 • Milloin yritys voi kokea menestyvänsä?
 • Mitkä ovat kohdeyleisömme, ketkä haluamme tavoittaa?
 • Mitä yritys tarjoaa asiakkailleen?
 • Mitkä ovat sisällön tavoitteet ja vaikutukset?
 • Miksi tuotamme ja julkaisemme juuri tiettyä sisältöä?

Miten sisältö määritellään sisältöstrategiaan?

 1. Ideoi ja listaa sisältöaiheita, jotka perustuvat yrityksen missioon
 2. Poista listalta ne ideat, jotka ei sovi kohdeyleisöille
 3. Tiivistä listaa vielä entisestään ja poista ne ideat, jotka eivät vastaa bisnestavoitteisiin
 4. Tarkenna listaa sen perusteella, miten sisällölle asetetut tavoitteet saavutetaan (jos tavoitteena on esimerkiksi auttaa asiakasta valintojen tekemisessä, vastaako sisältö tähän tavoitteeseen).

Tämän kehityspolun avulla voitte määritellä ne sisällöt, jotka ovat yrityksellenne strategisesti järkeviä ja kustannustehokkaita. Kun sisältö vetää puoleensa ja informoi asiakkaita, se saa aikaan liideja ja myyntiä.

Sisältöstrategia toimii erinomaisesti ideoiden koetinkivenä. Sen avulla varmistetaan, että kaikki yrityksen tuottama sisältö on yhtenäistä ja yrityksen kokonaistarinaa ja brändiä täydentävää. Monta kertaa nimittäin unohtuu se seikka, että sisältöjä tuotetaan ja julkaistaan käytännössä läpi koko organisaation. Eri yksiköissä syntyy asiakastukimateriaalia, myyntimateriaalia, tuoteohjeita, talouskatsauksia jne.

Sisältöstrategia on ehdottomasti tiivistettävä yhteen sivuun, jotta sen ydin saadaan kirkastettua. Näin voidaan myös nopeammin saavuttaa liiketoimintaa hyödyttäviä tuloksia.

Dokumentoitu sisältöstrategia ohjaa organisaationne sisällöntuotantoa ja sitä mihin panoksia laitetaan. Lisäksi tuotatte sellaista informaatiota, joka on kohdeyleisöllenne hyödyksi. Ja asiakkaasi kiittävät!

Kun sisältöstrategia on tehty, on aika miettiä sisältöjen sävyä, muotoa, jakelua ja julkaisutiheyttä sekä resursseja sisältöjen toteuttamiseen. Tätä työtä ohjaa toimituksellinen kalenteri, jonka laadinta on luonteva jatke sisältöstrategialle.

Muista! Sisällön on täytettävä bisnestavoitteet ja oltava kohdeyleisölle hyödyllistä. Kun pidät mielessä vaakakupin molemmat puolet eli asiakkaan tarpeet ja yrityksen liiketoiminnan tarpeet olet jo pitkällä sisältöstrategian laadinnassa.

Lue myös

Piditkö lukemastasi?

Liity sähköpostilistallemme ja saat tulevat artikkelit suoraan sähköpostiisi. 

Liittymisesi listalle onnistui!

OtsikointiViestintästrategia