SalWe

VIESTINTÄÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN

Teonsana Salwen kumppaniksi viestintään

SalWe on yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöalusta. Tavoitteena on synnyttää sellaista kansainvälistä huippua edustavaa tutkimustietoa, jonka avulla yritykset voivat kehittää yksilön toimintakykyä ylläpitäviä ja parantavia tuotteita ja palveluja.

SalWe Oy valitsi Teonsanan viestintäkumppanikseen toimintansa käynnistyessä vuonna 2009. Yhteistyö lähti liikkeelle viestintästrategian laadinnalla sekä yritysilmeen suunnittelulla. Teonsana on tehnyt sisällöntuotantoa SalWen verkkosivuille, esitteisiin ja uutiskirjeisiin sekä laatinut menestystarinoita ja lehdistötiedotteita.

Verkkosivujen uudistus

”Viimeisin suuri viestintäpanostuksemme oli verkkosivujemme uusiminen syksyllä 2014. Vanha verkkopalvelumme oli tullut tiensä päähän ja toteutimme modernit, responsiiviset ja hakukoneoptimoidut kotisivut”, kertoo SalWen toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Hassisen mukaan sivut ovat saaneet erinomaista palautetta monipuolisesta sisällöstään. Esimerkiksi videoesityksissä asiantuntijat SalWen osakasyrityksistä ja yhteisöistä kertovat yhteistyön hyödyistä ja tuloksista. Blogissa puolestaan julkaistaan kansantajuisia menestystarinoita SalWen terveyttä ja hyvinvointia edistävistä ratkaisuista.

SalWen tutkimus tuo uutta tietoa aivosairauksista, elämäntapasairauksista ja syövistä. SalWe Oy:ssä on yhteensä 33 osakasta, joista 19 on yrityksiä ja 14 tutkimusyhteisöjä.

Tekes - viestintää innovaatioista