Suomen
Standardisoimisliitto

VIESTINTÄSTRATEGIATYÖ KIRKASTI PÄÄVIESTIT

SFS:n viestintästrategian kirkastaminen

Standardisoinnin merkitys liiketoiminnan menestystekijänä on tullut yhä tärkeämmäksi. Uudet alat, palvelut ja teknologia ovat kasvattaneet standardien määrää ja laajuutta.

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä.

Teonsana on toiminut SFS:lle ulkopuolisena konsulttina viestintästrategian laadinnassa ja erityisesti pääviestien kiteyttämisessä. Viestintästrategian toteutus on edennyt tausta-aineistoon perehtymisellä, itsearviointiin liittyvillä avainhenkilöiden haastatteluilla ja työpajatyöskentelyllä, jossa ensi vaiheessa oli mukana edustus myös SFS:n jäseninä olevista toimialayhteisöistä.

”Viestintästrategiatyön avulla olemme saaneet hyvin kirkastetut pääviestit, joita painotamme eritavoin elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle. Hyödynnämme pääviestejämme johdonmukaisesti kaikissa viestintäkanavissamme ja markkinoinnissamme”, toteaa SFS:n toimitusjohtaja Pekka Järvinen.

SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. SFS päätehtäviä ovat SFS-standardien laadinta, vahvistaminen, julkaiseminen, myynti ja tiedottaminen.

Tekes - viestintää innovaatioista