Tekes

VIESTINTÄÄ INNOVAATIOSTA JA KEHITYSTYÖSTÄ

Tekes – viestintätoteutuksia jo 40 ohjelmaan

Tekes on innovaatiotoiminnan rahoittaja ja verkottaja, joka edistää elinkeinoelämän uudistumista. Tekes rahoittaa kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä.

Teonsana on tuottanut viestintäpalveluja Tekesin Älykäs elinympäristö -painopistealueelle. Viestinnän suunnittelua ja sisällöntuotantoa on tehty Fiksu kaupunki, Innovatiiviset kaupungit INKA ja Sähköiset ajoneuvot EVE -ohjelmille. Aiempaa sisällöntuotantoa niin sähköisiin kanaviin kuin painettuihin julkaisuihin on toteutettu jo päättyneille Kestävä yhdyskunta, Rakennettu ympäristö ja Tila -ohjelmille.

”Teonsana on myös vastannut laajojen, kansainväliseen käyttöön suunnattujen ja hyvää palautetta saaneiden julkaisujen Smart Solutions from Finland ja World-class sustainable solutions from Finland toimitustyöstä. Julkaisuissa on mielenkiintoisesti ja monipuolisesti esitelty suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten osaamista”, kertoo Tekesin viestintäpäällikkö Eero Lukin.

Kaiken kaikkiaan Teonsana on ollut mukana lähes 40 Tekesin ohjelman viestinnän toteutuksessa.

SalWe - viestintäSFS - viestintä