Sisältömarkkinointi

Miksi sisältömarkkinointi tarvitsee strategian?

Sisältöstrategia tehostaa viestintään ja markkinointiin kohdistamia tekoja. Hyvää, tavoitteellista sisältöä ei synny ilman kirjoitettua strategiaa. Hyödyllistä sisältöä on myös mahdoton tehdä, jollet hahmota millaisia ostajanne ovat.

Sisältöstrategian avulla saat sisältöjä suuntaavan yhdistelmän, joka koostuu asiakkaan tarpeista ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteista.

Tuotetun sisällön pitäisi jatkuvasti kasvattaa yrityksen bisnestä. Pohdi mihin aiheisiin yrityksessäsi kannattaa keskittyä ja keiden pitäisi olla tietoisia hankkeistanne. Miten voitte sisällöillä lisätä esimerkiksi yrityksenne uuden tuotteen tunnettuutta. Löydättekö ne aihealueet, joissa voisitte toimia hyödyllisen sisällön tuottajana?

Haluatteko esimerkiksi olla paras tietolähde tietyllä tuotealueella? Vai haluatteko jakaa ajatuksia herättäviä oivalluksia? Haluatteko toimia ostajien kouluttajana tietyssä bisneshaasteessa tai avainteknologiassa? Miten voitte edistää asiakkaidenne uraa tai heidän yritystensä menestystä?

Tiivis, päivittyvä strategia

Sisältöstrategia tiivistetään yhteen liuskaan ja se tarkistetaan säännöllisesti. Näin strategia elää hetkessä ja antaa tilaa tarttua mahdollisuuksiin. Lyhyt esitystapa kirkastaa strategian ytimen, jolloin myös liiketoimintaa hyödyttävät tulokset voidaan saavuttaa nopeammin. Myös kaikki sisällöntuottajat saadaan toimimaan strategisesti yhdenmukaisella tavalla.

Ostajapersoonat

Sisältöstrategiatyön yhteydessä tehdään myös yhteenveto yrityksen ostajapersoonista. Miksi ja millaiset asiakkaat meiltä ostavat, millaista kieltä ja terminologiaa he ymmärtävät ja käyttävät.

Ostajapersoonien määrittely auttaa tunnistamaan, minkä sävyistä ja tyylistä sisältöä tarvitaan ja missä kanavissa sisältö kannattaa jakaa.

Kiinnostuitko miten sisältöstrategiatyö viedään käytännössä läpi?