Viestintästrategia

Linjakasta, brändiä vahvistavaa viestintää

Miksi jokaisella yrityksellä ja organisaatiolla kannattaa olla viestintästrategia? Siksi, ettei viestinnästä tule nippu irrallisia toimenpiteitä, joita tehdään kiireellä, ikään kuin tulipaloja sammutellen.

Yritys, jolla ei ole viestintästrategiaan kirjattuja pääviestejä, keksii tarinansa pahimmassa tapauksessa aina uudelleen. Arkipäiväinen tilanne on vaikkapa rekrytointi-ilmoituksen laadinta. Millaisin sanakääntein kiteytämme ja kuvaamme siinä yrityksen toimintaa. Seuraavassa vaiheessa ollaan yhtä eksyksissä, kun yhteiseen lehdistötiedotteeseen kumppanin kanssa pitäisi saada yrityksen hissipuhe. Pyörä keksitään uudelleen, mutta erilaisin viestein.

Viestintästrategia – sen lisäksi, että se johdetaan suoraan yrityksen liiketoiminnan tavoitteista – tukee myös yhteisön päivittäistä viestintää. Yrityksellä on mietitty tarina ja pääviestit. Se on määritellyt viestinnälleen tavoitteet, kohderyhmät sekä kanavat ja se osaa mitata viestintänsä tuloksellisuutta.

Asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien luottamus yhteisöä kohtaan kasvaa, kun kaikki sen viestintään liittyvä tekeminen on linjakasta, yhdenmukaista ja brändiä vahvistavaa.

Kiinnostuitko miten viestintästrategiatyö viedään käytännössä läpi?